WeChat Pay วีแชทเพย์ คืออะไร ?

สมัยนี้โลกได้เปลี่ยนไปแล้ว จากที่เราเคยใช้เงินสดตอนนี้เราได้หันมาใช้บัตรเครดิตและชำระเงินผ่านมือถือกันมากขึ้น ซึ่งขณะนี้ประเทศจีนเริ่มนิยมชำระเงินผ่านมือถือมากกว่าเงินสดและบัตรเครดิตเสียอีก พูดง่ายๆได้ว่าคนมากกว่า 650 ล้านคนที่ใช้ WeChat นั้นเริ่มไม่ต้องพกกระเป๋าตังอีกต่อไปแล้ว

ในประเทศจีนมีร้านค้าที่รับ WeChat Pay เป็นจำนวนมากไม่ว่าจะเป็น ห้างสรรพสินค้า ร้านค้าต่างๆหรือแม้กระทั่งร้านขายของข้างถนน ก็รับ WeChat Pay กันหมดแล้ว ทำให้ WeChat Pay เป็นระบบการชำระเงินยอดนิยมในเมืองจีน

นักท่องเที่ยวจีนที่ได้เดินทางมาในประเทศไทยก็พึงประสงค์ที่จะใช้ WeChat Pay เช่นเดียวกันเพราะสะดวกและง่ายกว่า แต่ในปัจจุบันร้านค้าในประเทศไทยน้อยรายที่สามารถรับ WeChat Payได้

ปัจจุบันร้านค้าที่เปิดรับ WeChat Pay ได้เพิ่มโอกาสในการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวจีนและลูกค้าอื่นๆที่ใช้ WeChat เพราะนอกจากจะใช้แทนเงินสดและผูกกับบัตรเครดิตโดยตรงแล้วยังมีโปรโมชั่นพิเศษจาก WeChat เพื่อกระตุ้นยอดขาย

นอกจากจะสะดวกสำหรับลูกค้าแล้วร้านค้ายังมีความคล่องตัวมากขึ้นโดยการไม่ต้องมีการถอนเงินใดใดและอีกครั้งยังมีโปรโมชั่นสนับสนุนต่างๆจากทาง wechat โดยตรงอีกซึ่งทำให้ลูกค้ายอมและพอใจที่จะจ่ายมากขึ้นเมื่อใดสน

 

 

Cr. wechatthai.com